دوره آموزش ویژه مدیران

 

این دوره ها ویژه مهندسین ، ‌پزشکان ، مدیران ، تجار، وکلا ، دانشجوایان خارجی، مهاجران خارجی برگزار می شود و این گروه در کم ترین زمان آموزش ویژه ای را فرا می گیرند و همچنین به دلیل کمبود زمان این افراد خلاصه و چکیده ای از سیستم ها، تکنیک ها و تاکتیک های به خصوصی را یاد می گیرند.

این گروه با افراد و اشخاص زیادی سروکار دارند به همین دلیل مورد هدف مهاجمان قرار می گیرند، بهتر است مهارت دفاع از خود را افزایش دهند.

اگر از این گروه سوال کنید که آیا مورد حمله قرار گرفته اید؟ به ندرت پیش می آید که جواب سوال شما خیر باشد و مورد حمله قرار نگرفته باشند.

با توجه به اینکه این اشخاص به جاهای مختلفی می روند و با افراد متفاوتی سروکار دارند، امیدواریم که احساس هیچکونه خطری نکنند اما آماده دفاع از خود باشند. هر چقدر سطح اشخاص از لحاظ شغلی و مالی بالاتر برود، درصد حمله به آن ها بیشتر و می شود و باید تخصص دفاع شخصی را یاد بگیرند و تا آخر عمر خاطرات خوبی را با این سیستم داشته باشند و بتوانند از خود، خانواده و همراهانشان به خوبی دفاع کنند و همیشه صحیح و سلامت باشند.