افتخارات مستر علی نیازی

نماينده رسمي جوجيتسو (JJI) در كشور جمهوري آذربايجان(باكو)

دارنده مدرك جوجيتسو برزيلي(JJB)

دارنده مدرك موي تاي از تايلند

دارنده مدرك (MMA)(MixedMartial Arts)تركيب هنرهي رزمي

دان ٣ كيو كوشين

دان ٣ جوجيتسو بين المللي(JJI) از انگليس

دان ٢ اي آي دو از سازمان IBBA

دو دوره قهرماني طلا در مسابقات آزاد كشور

يك دوره قهرمان طلا در مسابقات بين المللي آزاد تركيه

مربي گري درجه يك از تركيه

دان ٤ (ISDS) دفاع شخصي هوشمند سامورايي

مربي درجه يك سازمان (ISBMAN)

دارنده مدرك باديگاردي درجه Aاز سازمان موي تاي تايلند

دارنده مدرك باديگاردي درجه Aاز سازمان تربيت بدني تركيه

دارنده مدرك چينا از معبد شاءو لينگ چين

دارنده مدرك ووشواز معبد شاءو لينگ چين

مربي درجه ٢ از ايران

مدارک مستر علی نیازی